Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 27

Omów rolę prognoz w działalności gospodarczej. Wymień i krótko scharakteryzuj znane ci rodzaje prognoz.

Klasyfikacja prognoz

Horyzont czasowy

W przypadku zjawisk ekonomicznych:

Charakter (struktura)

Stopień szczegółowości

1 [2] 3 4

Tagi   nauki informatyczne   prognozowanie   prognozy   rodzaje prognoz   rola prognoz w działalności gospodarczej