Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 14

Sposoby ustalania cen. Marketingowa strategia cen

Ustalanie cen jest problemem, gdy firma to musi zrobić po raz pierwszy. Ma to miejsce, gdy firma wyprodukuje lub nabędzie jakiś nowy produkt, kiedy dokonuje jego dystrybucji nowym kanałem lub na nowym obszarze i kiedy staje do przetargu na wykonanie jakiegoś zadania.

Strategia najwyższej jakości

kawa w biurze

Strategia najwyższej jakości– przykładem jest firma Maytag, która produkuje znakomite pralki automatyczne wyceniając je o 100$ wyżej niż konkurencja. Przy dobrej reklamie strategii ta przynosi przedsiębiorstwu zyski większe od przeciętnych w tej branży.

  1. Szacowanie popytu przez przedsiębiorstwo i możliwej do osiągnięcia sprzedaży po konkurencyjnych cenach – Firma szacuje popyt i sprzedaż po konkurencyjnej cenie.
  2. Oszacowanie kosztów – ustalenie jak kształtują się koszty wraz z wielkością produkcji. Koszty ustalają dolną granicę ceny, która ma za zadanie pokryć koszty produkcji (stałe i zmienne), dystrybucji i sprzedaży produktu.
  3. Analiza cen i ofert konkurencji – ceny substytutów i oferta konkurencji pomagają określić firmie na jakim poziomie należy ustalić własne ceny i koszty; stanowią one podstawę do wyznaczenia tych cen.
  4. Wybór metody ustalania cen – mając dane: popyt ze strony klientów, funkcję kosztów i ceny konkurencyjnej firma może przystąpić do ustalenia ceny następującymi metodami:
  5. Wybór ceny końcowej – cena musi być zgodna z polityką cenową firmy, koordynować to z innymi elementami marketingu mix oraz że zostanie zaakceptowana przez dystrybutorów, sprzedawców, dostawców i konkurentów.

1 [2]

Tagi   cena   maksymalny przychód bieżący   maksymalny wzrost sprzedaży   maksymalny zysk bieżący   marketing i przedsiębiorczość   marketingowa strategia cen   przetrwanie   przychód   sposoby ustalania cen   strategia najwyższej jakości   ustalanie cen   zbieranie śmietanki   zysk