Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 15

Hipotezy statystyczne - omów procedury testowania hipotez statystycznych

Hipoteza statystyczna

każdy sąd o zbiorowości generalnej, wydany bez przeprowadzenia badania całkowitego; hipotezy mogą być parametryczne i nieparametryczne.

Hipoteza zerowa H0 - hipoteza sprawdzana (testowana, weryfikowana)

Hipoteza alternatywna H1 - hipoteza, którą jesteśmy skłonni przyjąć, gdy odrzucamy H0

Prawdziwość hipotezy zerowej weryfikujemy wyniku próby, za pomocą testu statystycznego.

Test statystyczny

reguła postępowania, która przyporządkowuje wynikom próby losowej decyzję przyjęcia lub odrzucenia H0.

Parametryczne testy istotności:

Nieparametryczne testy istotności

1 2 3 [4]

Tagi   hipoteza   statystyka   testowanie   testy istotności