Makroekonomia

Automatyczne stabilizatory koniunktury

Koniunktura - ogół wskaźników określających stan gospodarki: stopa bezrobocia, stopa inflacji, inwestycje, saldo bilansu zagranicznego.

Instrumenty określane jako automatyczne stabilizatory koniunktury działają samoczynnie, bez potrzeby ingerencji państwa. Ich zakres działania zależy od zmian koniunktury. Zalicza się do nich:

Automatyczne stabilizatory koniunktury oddziałują na globalny popyt. Zmniejszają wahania poziomu aktywności gospodarczej w krótkim okresie, nie mogą jednak zmienić warunków wzrostu gospodarczego. Zwolennicy interwencjonizmu uzupełniają ich działanie aktywnymi (bezpośrednimi) instrumentami oddziaływania na gospodarkę związanymi ze zmianą polityki.

Tagi   gospodarka   koniunktura   makroekonomia   popyt