Makroekonomia

Główne makrowielkości gospodarcze

Makroekonomia jest działem ekonomii badającej zjawiska i procesy w skali całej gospodarki. W swoich analizach posługuje się makrowielkościami gospodarczymi mierzącymi badane zjawiska i procesy w skali całej gospodarki.

Makrowielkości

Problem z agregowaniem wielkości makrogospodarczych

Makrowielkości to agregaty powstające poprzez połączenie mikrowielkości. Przy ich agregacji trzeba przestrzegać kilku zasad:

[1] 2

Tagi   cena   eksport   import   inwestycje   makroekonomia   popyt   produkcja   produkt   zatrudnienie