Makroekonomia

Funkcje rynku

Główne cechy gospodarki centralnie planowanej

Cechą planu centralnego. było uwzględnianie zadań i środków ich realizacji w aspekcie rzeczowym. Uwzględniano ceny ale jedynie jako metody agregacji. Przedsiębiorstwa były rozliczane z wykonania zadań bez uwzględniania kosztów.

Wady gospodarki centralnie planowanej

1 [2] 3

Tagi   bezrobocie   inflacja   makroekonomia   planowanie   rynek