Makroekonomia

Funkcje rynku

Funkcja informacyjna, funkcja równowagi, funkcja akceptacji produktów, funkcja alokacyjna, funkcja selekcyjna

Rynek jest weryfikatorem społecznej przydatności produkcji.

W większości wysoko rozwiniętych krajów o gospodarce rynkowej obserwuje się najwyższy przeciętny poziom dobrobytu i najszerszy zakres swobód obywatelskich.

Słabości gospodarki rynkowej

Słabości gospodarki rynkowej mogą wynikać z

[1] 2 3

Tagi   bezrobocie   inflacja   makroekonomia   planowanie   rynek