Makroekonomia

Inflacja

Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen, chodzi o względnie trwały wzrost cen w jakimś czasie.

Inflacja oznacza wzrost ogólnego tj. średniego poziomu cen. Jego obliczaniem zajmują się instytucje statystyczne. W tym celu konstruuje się wskaźnik cen będący miarą procentowych zmian wydatków związanych z zakupem pewnego koszyka dóbr w danym okresie. Ponieważ nie zmienia się zawartość tego koszyka, zmiany wydatków na jego nabycie wynikają wyłącznie ze zmian cen.

Główne teorie inflacji

W analizie procesów inflacyjnych wykorzystuje się wskaźnik stopy inflacji określający procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w ciągu roku. Statystyka polska oblicza stopę inflacji następująco:

Ponieważ dynamika wzrostu cen w poszczególnych miesiącach nie jest jednakowa, wskaźniki obliczone powyższymi metodami dadzą różne wyniki.

Jeżeli stopa inflacji wynosi:

[1] 2

Tagi   cena   dochód   inflacja   koszty   kredyt   makroekonomia   produkcja