Makroekonomia

Istota systemu społeczno-gospodarczego

Gospodarowanie zawsze odbywa się w określonych warunkach: materialnych, instytucjonalnych, społecznych i politycznych. Całokształt tych warunków składa się na pojęcie gospodarka. Daną gospodarkę zawsze można potraktować jako pewien wyodrębniony system. System gospodarczy to układ stosunków i organizacji, który kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą:

Współczesne systemy gospodarcze najczęściej dzieli się na system rynkowy i system nakazowo-rozdzielczy (centralnie planowany)

Najważniejsze cechy systemu gospodarki rynkowej

  1. Dominacja własności prywatnej
  2. Rynkowa alokacja zasobów gospodarczych

Ad.1. Gospodarka rynkowa to gospodarka gdzie w zdecydowanej większości czynniki produkcji są własnością prywatną. Głównym typem prywatnej własności w gospodarkach wysoko rozwiniętych jest własność kapitalistyczna. Dzisiaj wśród własności kapitalistycznej dominuje własność akcyjna, oznacza to, że przeważająca część produkcji powstaje w przedsiębiorstwach akcyjnych, korporacjach (najczęściej międzynarodowych), pracuje w niej przeważająca część siły roboczej, wytwarza się tam największą część zysków. Oprócz własności kapitalistycznej występuje własność drobno-towarowa (rodzinne gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne i usługowe nie zatrudniające pracowników najemnych), spotyka się również własność spółdzielczą i państwową (publiczną).

Ad.2. Gospodarkę rynkową nazywa się tak dlatego, że podstawowym regulatorem jest tam rynek rozumiany jako samoczynnie działający mechanizm wpływający na zachowanie podmiotów gospodarczych.

Tagi   gospodarka   makroekonomia   rynek