Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

Zakup systemu powielarnego jest rozwiązaniem tańszym od budowy systemu dedykowanego. Wysoka elastyczność systemów powielarnych umożliwia dostosowanie ich działania do zróżnicowanych wymagań wielu użytkowników. Ze względu na te zalety jest to obecnie najczęściej wybierana droga informatyzacji obiektu gospodarczego.

Określenie docelowej koncepcji zarządzania oraz związanej z tym strategii informatyzacji obiektu. W procesie informatyzacji coraz większe znaczenie ma określenie koncepcji zarządzania obiektem. Ostatnie lata przyniosły w tym względzie wiele nowatorskich rozwiązań. Obserwując rozwój informatyki w sferze procesów gospodarowania, należy zwrócić uwagę na systemy, które swoimi cechami wykraczają poza systemy powielarne. Z jednej strony cechują się atrybutami charakterystycznymi dla systemów powielarnych (elastycznością, parametryzacją), z drugiej zaś narzucają pewne standardy przebiegu procesów informacyjnych i komunikacyjnych, determinując strategię i taktykę zarządzania obiektem gospodarczym. Zakup i wdrożenie takiego systemu (np. System 21 firmy JBA, R3 firmy SAP) powodują konieczność przyjęcia określonej koncepcji zarządzania i przestrzegania norm opracowanych przez organizacje standaryzacyjne (np. koncepcja JiT, MRPII, TQM, normy jakości ISO 9000).

Organizacja przedsięwzięć informatyzacyjnych ­ stanowi bezpośrednie następstwo przyjętej strategii informatyzacji. Poza pozyskaniem systemu (zakupem, tworzeniem) równie ważne są organizacja jego wdrażania (m.in. przystosowania obiektu do wymagań systemowych) oraz organizacja jego eksploatacji. Błędy w tym popełnione mogą znacznie obniżyć efektywność pozyskanego systemu.

doskonalenie systemu informatycznego, system informatyczny, zakup systemu, koncepcja informatyzacji, gospodarowanie, technologie przetwarzania, przedsięwzięcia informatyczne, eksploatacja systemu, systemy dedykowane, systemy "szyte na miarę", efektywność systemów informatycznych, proces informatyzacji, likwidacja systemu, budowa systemu informatycznego, stadia budowy systemu informatycznego, system informatyczny, zakup, wdrożenie, eksploatacja systemu informatycznego, deprecjacja ekonomiczna, deprecjacja funkcjonalna

1 2 3 4 5 6 [7]

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz