Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

Stadium doskonalenia systemu informatycznego rozpoczyna się w razie stwierdzenia opłacalności wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie. W zależności od rodzaju i zakresu zmian w stadium doskonalenia mogą być podjęte trzy rodzaje działań:

1 2 3 [4] 5 6 7

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz