Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cykl życia systemu informatycznego

Przez cykl życia systemu informatycznego należy rozumieć proces złożony z ciągu wzajemnie spójnych etapów, umożliwiających pełne i skuteczne stworzenie, a następnie użytkowanie systemu.

Swego rodzaju "niedosyt informatyzacyjny" obiektu gospodarczego stwierdza się, gdy:

W zależności od warunków oraz możliwości użytkownika, a także od zakresu i specyfiki jego potrzeb informacyjnych można wymienić trzy główne sposoby informatyzacji obiektu gospodarczego:

Tworzenie systemu dedykowanego ma sens w sytuacji, gdy system informacyjny użytkownika jest nietypowy. Wadą takiego rozwiązania jest z reguły wyższy (w porównaniu z kosztami zakupu systemu powielarnego) koszt systemu, a także znacznie dłuższy czas jego pozyskiwania. Doskonalenie istniejącego systemu jest dokonywane w tym samym trybie co tworzenie nowego systemu. W zależności od celu i zakresu doskonalenia proces ten może być odpowiednio modyfikowany - tzn. niektóre jego etapy mogą być pominięte. Doskonalenie niekiedy może się opierać również na wykorzystaniu pakietów narzędziowych.

1 2 3 4 5 [6] 7

Tagi   deprecjacja funkcjonalna   efektywność   eksploatacja   informatyczne systemy zarządzania   proces   system informatyczny   systemy dedykowane   technologie   wdrożenie   wykład isz