relacje i procesy systemowe w obiekcie gospodarczym