Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 20

Popyt i podaż

Determinanty popytu

wg nieco innej systematyki

Na wzrost popytu wpływają następujące tendencje:

Na spadek popytu mają wpływ tendencje odwrotne to tych, które przyczyniają się do wzrostu popytu (powyższe).

1 2 [3] 4 5

Tagi   ekonomia   podaż   popyt