Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 20

Popyt i podaż

Determinanty popytu

Czynniki rynkowe

Czynniki pozarynkowe

1 [2] 3 4 5

Tagi   ekonomia   podaż   popyt