Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień

Techniki zarządzania

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień to przydzielenie komuś innemu formalnej władzy, odpowiedzialności oraz środków niezbędnych do wykonywania określonych czynności.

Przez delegowanie odpowiedzialności i uprawnień, które mogą i powinny być dokonane, należy pamiętać, że nigdy nie może być delegowane ponoszenie pełnej odpowiedzialności. Jeśli coś się nie powiedzie, to w oczach swoich szefów zasadnicze konsekwencje ponosić będzie osoba delegująca.

praca zespołowa

Zalety zarządzania przez delegowanie uprwnień

Wady techniki zarządzania przez delegowanie uprwnień

Tagi   delegowanie uprawnień   organizacja i zarządzanie   techniki zarządzania   zarządzanie   zarządzanie przez delegowanie uprawnień