Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 6

Struktury organizacyjne, ich zalety i wady

Funkcja struktury organizacyjnej

Podstawową funkcją struktury organizacyjnej jest funkcja regulacyjna, zwana porządkującą.

Polega na rozczłonkowaniu elementów przedsiębiorstwa na piony organizacyjne, komórki i stanowiska oraz na poszczególne szczeble hierarchii. Struktura spełniająca tę funkcję posiada takie cechy jak:

Graficznym obrazem struktury organizacyjnej jest schemat, który wskazuje realizatorów poszczególnych funkcji i ich miejsce w strukturze.

Tagi   funkcje struktury organizacyjnej   organizacja i zarządzanie   struktury organizacyjne   wady i zalety struktur organizacyjnych