Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 6

Omów pojęcie klasa. Wskaż różnice pomiędzy klasą a obiektem

Obiekty jednej klasy reprezentują tą samą strukturę danych im odpowiadających (np. obiekty opisujące klientów magazynu są egzempla­rzami klasy "klient"). Potocznie o klasie możemy pomyśleć tak jak o wzorcu, szablonie, z którego powstają obiekty. Formalnie jednak jest to zbyt daleko idące uproszczenie - dlatego, że w programowaniu wzorce czyli szablony stanowią twór jeszcze bardziej abstrakcyjny od pojęcia klasy bowiem ten ma zadanie tworzyć uogólnione wzorce klas.

A więc jeszcze raz po kolei:

Klasa

abstrakcyjny opis pewnego obiektu - zbiór atrybutów i usług (pól i metod), zawierający m.in. opis tworzenia nowych obiektów na podstawie klasy. Klasa to nic innego jak nowy rodzaj typu. Podobny do int czy float. Z tą różnicą że nasz własny.

Obiekt

egzemplarz - instancja, danej klasy, zawiera wartości atrybutów (pól) i wyłącznie na nich działające usługi (metody).

1 [2]

Tagi   informatyka gospodarcza   klasa   obiekt