Makroekonomia

Inflacja

Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji

W literaturze można spotkać pogląd, że pełzająca inflacja wywiera korzystny wpływ na dynamikę produkcji. Występuje jednak iluzja pieniężna (traktowanie zmian wielkości nominalnych jako wielkości realnych, np. wzrost cen ze wzrostem popytu). Opóźniona jest percepcja inflacji.

Negatywne skutki inflacji

1 [2]

Tagi   cena   dochód   inflacja   koszty   kredyt   makroekonomia   produkcja