Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Wartość informacji

Bardzo często zachodzi sytuacja, w której system zarządzania ma na celu rozwiązanie istotnego problemu, a informacje, które posiada, są niewystarczające, aby proponowane rozwiązanie mogło w całości oprzeć się na bieżąco posiadanej i dostępnej wiedzy.

Taka sytuacja nosi nazwę luki informacyjnej ­ czyli różnicy między zbiorem informacji pożądanej i posiadanej.

Wartość informacji

pogoda
Uprawa Wilgotno Sucho
Rzepak 40 80
Pszenica 100 0

Prawdopodobieństwo suchej pogody = 0,5
Prawdopodobieństwo wilgotnej pogody = 0,5
Wartość oczekiwana dochodu z uprawy rzepaku = 0,5 x 40 + 0,5 x 80 = 60
Wartość oczekiwana dochodu z uprawy pszenicy = 0,5 x 100 + 0,5 x 0 = 50
Przy założeniu, że może być dostarczona dokładna prognoza pogody:
Wartość oczekiwana dochodu z uprawy = 0,5 x 80 + 0,5 x 100 = 90
Wartość informacji = 90 - 60 = 30
Prawidłowe wykorzystanie informacji wymaga uwzględnienia następujących czynników:

Krótki filmik na przykładzie Google o tym jak w informacja buduje wartość korporacji

Paradoks informacji

Konsument nie chce kupić informacji, nie potrafiąc oszacować jej wartości. Natomiast oszacowanie wartości informacji nie jest możliwe bez poznania jej. Konsument nie zapłaci za informacje, którą już poznał.

Tagi   informacja   informatyczne systemy zarządzania   luka informacyjna   wartość informacji   wartość wymienna niewymienna informacji   zarządzanie