Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Składniki sprzętu komputerowego

Jednostka centralna to zespół urządzeń wykonujących główne czynności obliczeniowe i sterujących pracą całego systemu.

Jednostka centralna składa się z trzech bloków funkcjonalnych, którymi są:

Procesor
w skład którego wchodzą układ sterowania, układ arytmometru i zespół rejestrów umożliwia realizację kolejnych rozkazów programu, wykonywanie przewidzianych w programie operacji arytmetycznych i logicznych, zapisywanie i odczytywanie danych do i z pamięci operacyjnej oraz inicjację kanałów wejścia/wyjścia w celu przesłania danych pomiędzy pamięcią operacyjną i urządzeniami zewnętrznymi komputera.
Arytmometr
(jednostka arytmetyczno ­ logiczna) służy do wykonywania prostych operacji arytmetycznych i logicznych. Wyniki tych operacji są przechowywane w pamięci operacyjnej.
Zespół rejestrów
służy do przejściowego zapamiętania operatorów na czas wykonywania operacji arytmetycznych. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się liczbę odczytów i zapisów do pamięci zewnętrznej.
Układ sterowania
zapewnia działanie pozostałych bloków funkcjonalnych komputera w celu zrealizowania programu znajdującego się w pamięci operacyjnej. Najpierw pobierane są kolejne rozkazy z pamięci, następnie są one dekodowane, oblicza się adresy komórek pamięci zawierających argumenty operacji i przekazuje je do arytmometru w celu wykonania obliczeń.
Pamięć operacyjna
służy do przechowywania aktualnie wykonywanego programu oraz danych przetwarzanych w określonym momencie. Pamięć można rozumieć jako tablicę zawierającą ponumerowane komórki, z których każda przechowuje jedno słowo maszynowe o długości charakterystycznej dla danego komputera. Najczęściej spotykana długość słowa to 8, 16, 32 lub 64 bity. Dostęp do komórek pamięci można uzyskać przez podanie ich adresów.
Kanały (układy) wejścia/wyjścia
to blok funkcjonalny pozwalający na sterowanie przepływem danych pomiędzy pamięcią operacyjną a urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do procesora. Umożliwiają tym samym procesorowi wykonywanie w tym samym czasie odczytu i zapisu informacji w pamięci operacyjnej i przetwarzanie danych.
Urządzenia przechowywania danych (pamięć zewnętrzna)
Zaletą pamięci zewnętrznej (w porównaniu z pamięcią operacyjną) jest właściwie nieograniczona pojemność, wadą zaś długi czas dostępu do danych. Pamięci zewnętrzne służą do przechowywania danych nie będących w danym momencie przedmiotem przetwarzania oraz programów aktualnie nie realizowanych. Ze względów technologicznych rozróżnia się następujące pamięci zewnętrzne:
  • taśmowe
  • na dyskach elastycznych
  • na dyskach twardych
  • na dyskach optycznych (magnetooptycznych)

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   zarządzanie