Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Sprzęt komputerowy

Sprzęt komputerowy można podzielić na grupy stanowiące podsystemy struktury technicznej zestawu komputerowego.

Są to podsystemy:

  1. wprowadzania danych
  2. przetwarzania danych
  3. przechowywania danych
  4. wyprowadzania danych
  5. transmisja danych

Do urządzeń wprowadzania danych zalicza się:

Wśród urządzeń wyprowadzania danych wyróżnia się:

Do urządzeń przetwarzania danych należą:

Urządzenia przechowywania danych to inaczej urządzenia pamięci zewnętrznej.

Do urządzeń transmisji danych zaliczamy:

Tagi   dane   drukarki   informatyczne systemy zarządzania   sprzęt komputerowy   zarządzanie