Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Dane a informacja

sortowanie, agregacja, wybór i wartość informacji

Porządkowanie / sortowanie danych
Dane o pracownikach mogą być uporządkowane alfabetyczne według nazwisk
Zestawianie / agregacja danych
Dane o produkcji różnych wydziałów mogą być sumowane w celu otrzymania produkcji całkowitej Wykonywanie obliczeń.
Dane o całkowitej liczbie godzin przepracowanej przez pracownika mogą być mnożone przez stawkę godzinową w celu obliczenia wynagrodzenia
Selekcja / wybór danych
Dane o całkowitym obrocie rocznym poszczególnych klientów mogą być wykorzystane do wyselekcjonowania klientów dokonujących największych zakupów w celu specjalnego traktowania przez personel handlowy.

Wartość informacji

Organizacje muszą dokonywać oceny wartości informacji w celu szacowania odpowiedniego poziomu inwestycji na wdrażanie systemów informatycznych.

Potencjalną wartość informacji można rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Jednym z nich jest jakość informacji. Do najczęściej spotykanych kryteriów oceny jakości informacji można zaliczyć:

Tagi   dane   informacja   informatyczne systemy zarządzania   zarządzanie