Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Kryterium uwzględniające złożoność funkcjonalną pozwala wyodrębnić trzy grupy SIZ:

Systemy proste realizują funkcje przetwarzania danych w obrębie jednego lub kilku systemów wielodziedzinowych, obsługujących podstawową działalność ewidencyjną i obliczeniową w zakresie płac i kadr, rachunkowości i finansów oraz gospodarki materiałowej.

Systemy złożone są rezultatem rekompozycji systemów prostych w kierunku obsługi sfery strategicznej przedsiębiorstwa. Systemy szczególnie złożone są to systemy łączące sferę zarządzania ze sferą wytwarzania. Charakteryzuje je wysoki poziom zaawansowanych technologii informatycznych, o czym świadczy duży zakres integralności, który obejmuje wszystkie rodzaje baz systemu oraz mechanizmy komunikacji pomiędzy użytkownikami i podsystemami.

Istniejące zróżnicowanie międzysystemowe znalazło odbicie w praktyce. I tak:

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   siz   systemy informatyczne zarządznia   zarządzanie   złożoność funkcjonalna i techniczna