Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Zakres merytoryczny systemu informatycznego

Systemy dziedzinowe funkcjonują w obszarze jednej lub kilku wybranych sferach działalności techniczno - ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Systemy cząstkowe obejmują wybraną funkcję lub element struktury systemu dziedzinowego o ustalonych własnościach.

Systemy kompleksowe obejmują wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. Zakres tych systemów wyznaczają wchodzące w ich skład systemy dziedzinowe, których działanie wymusza istnienie integralności funkcjonalnej i strukturalnej.

Najczęściej spotykanym przykładem systemu dziedzinowego eksploatowanego w praktyce jest System Gospodarki Materiałowej. Rozwiązania tej grupy systemów automatyzują przetwarzanie informacji związanej z obsługą ewidencyjną gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa. Eliminują tradycyjne kartoteki ilościowo - wartościowe, wprowadzając w ich miejsce zapisy obrotów i stanów materiałowych na nośnikach magnetycznych. W ramach tych systemów można wyróżnić systemy cząstkowe, które realizują następujące funkcje:

Dosyć znaczną grupę systemów dziedzinowych stanowią Systemy kadrowe i Systemy płacowe. Działają one automatycznie i realizują swoje funkcje wewnętrzne, które mają charakter ewidencyjno - planistyczny i sprawozdawczo - analityczny, jak np. sprawozdawczość i analiza dotyczące wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac.

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   siz   systemy informatyczne zarządzania   zakres merytoryczny   zarządzanie