Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Zakres funkcji SIZ

Zgodnie z kryterium zakresu spełnianych funkcji wyróżnia się cztery grupy SIZ...

  1. ewidencyjno - sprawozdawcze
  2. informujące
  3. wspomagania decyzji
  4. automatyzacji biura

W krajowej praktyce przemysłowego przetwarzania danych najbardziej rozpowszechnioną grupę stanowią systemy ewidencyjno - sprawozdawcze. Są one konsekwencją przeszłości gospodarczej, gdzie ich celem było zaspokojenie potrzeb wynikających z obowiązującego systemu nakazowo - rozdzielczego ustroju socjalistycznego. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach odbywało się na podstawie przekazywanych informacji i instrukcji. W tym układzie bardzo ważną rolę odgrywała informacja ewidencyjna i sprawozdawcza generowana przez przedsiębiorstwa. Typowymi SIZ były omówione systemy np. gospodarki materiałowej, rozliczeń finansowo - księgowych oraz gospodarki zatrudnieniowej i płac. Równocześnie wdrażane były systemy wyszukiwania informacji i systemy analizy danych, zaliczane do grupy systemów informowania. Tego typu systemy pracujące w dialogu człowiek - maszyna wymagały stosowania technologii baz danych i baz metod oraz właściwych urządzeń systemu komputerowego. Przedstawicielem tej grupy systemów jest rozpowszechniony w latach 70 System Informatyczny Rachunkowości SIR. System ten stanowi podstawę do rozbudowy systemów kompleksowych i SIK.

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   siz   systemy informatyczne zarządzania   zakres funkcji   zarządzanie