Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Klasa sprzętu informatycznego

Systemy Transakcyjne Przetwarzania Danych TPD - Transaction Data Procesing System TDP, zwane też Systemami Ewidencyjno - Sprawozdawczymi stanowią najprostszą formę systemów informatycznych.

Służą do rejestracji danych o wszelkiego rodzaju zdarzeniach czy procesach zachodzących w danym obiekcie bądź poza nim, a istotnych dla jego funkcjonowania. Przykładami tego typu systemów są podsystemy ewidencji gospodarki materiałowej, środków trwałych, finansowo - księgowe, kadr i płac i inne. Architektura prostego systemu transakcyjnego.

Systemy Informowania Kierownictwa SIK - Executive Information System EIS są systemami służącymi do prowadzenia analiz określonych zjawisk zachodzących w obiekcie lub jego otoczeniu, a mających dla niego istotne znaczenie. Moduły funkcjonujące na tym poziomie powinny umożliwić spełnienie trzech funkcji:

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   klasa sprzętu informatycznego   sprzęt   zarządzanie