Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Rozproszenie przestrzenne przedsiębiorstwa

Kryterium uwzględniające rozproszenie przestrzenne przedsiębiorstwa wyróżnia systemy scentralizowane i rozproszone.

Jeżeli elementy systemów są zlokalizowane na zwartej przestrzeni danego przedsiębiorstwa, to mamy do czynienia ze scentralizowaniem tych systemów. Zlokalizowanie elementów na znacznej przestrzeni terytorialnej obejmującej kilka obiektów - zakładów, stanowi podstawową cechę systemów rozproszonych. W każdym z tych systemów można stosować różne grupy systemów informatycznych. Dla systemów scentralizowanych stosowane są na ogół rozwiązania klasyczne:

Natomiast w systemach zdecentralizowanych stosowane są rozwiązania sieciowe.

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   rozproszenie przedsiębiorstwa   siz   zarządzanie