Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Model systemu zarządzania

Kryterium uwzględniające modele systemu zarządzania wiąże się z kształtowaniem struktury informacyjnej.Wyróżnia się trzy typy modeli systemu zarządzania:

  1. dyrektywne
  2. parametryczne
  3. mieszane

System zarządzania dyrektywnego wymaga znacznego wzrostu funkcji i czynności ewidencyjnych w poszczególnych elementach strukturalnych przedsiębiorstwa. Powoduje to konieczność rozbudowy ewidencyjnych SIZ o różnorodnej strukturze pionowych kanałów sprawozdawczych. System zarządzania parametrycznego umożliwia tworzenie węzłów informacyjnych obsługujących ośrodki decyzyjne o większej niezależności działania. W tym wypadku system informatyczny generuje informacje o tych miejscach, którym przydzielono odpowiednie cele działania. Powoduje to, że kanały informacyjne są znacznie krótsze aniżeli w wypadku istnienia struktury systemu dyrektywnego. Kryterium uwzględniające klasę sprzętu informatycznego pozwala wydzielić systemy wykorzystujące sprzęt komputerowy z podziałem na:

typologia SIZ

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   model   model systemu zarządzania   zarządzanie