Logistyka systemów informatycznych

Procesy w sprzedaży i dystrybucji

Ksiegowanie wydania materiałowego

- systemy rozliczeń ilościowego i wartościowego (najlepiej je rozdzielić)
robotnik bowiem nie musi znać wartości materiału który przewozi itp
robotnik rozlicza się ilościowo - wydanie materiału (tworzony jest często dokument księgowy - dokument materiałowy - wydania materiału do dostawy - rozlicza ilości bezpośrednio i wartości po zaksięgowaniu
dlaczego ten dok. rozlicza wartość - faktury korygują ? - nie da sie cofać - a najwyżej dołączać dokumenty korygujące

- księgowanie powoduje pojawienie się info w dok. księgowości wewnetrznej (kontroling, raporty)
- dok. jest podstawą wystawienia faktury - tworzona jest robocza lista dokumentów (fakturowanie może odbywać sie żadziej niż odbiór) np pieczywo przyjeżdża codziennie a faktura raz na miesiąc - tworząc to wytwarzana jest lista dokumentów

- kilka dok. dostawy w 1 fakture - musi sie zgadzać "odbiorca faktury - jako funkcja partnera"
- 1 dostwa w kilka faktur

funkce partnera, odbiorca faktury , płatnik, jeszcze jakieś 2 szt :)

Wpływ faktury
kończy wszystkie procesy, otrzymują status zakończone
na podstawie faktury dok. w księgowości dok. fakturowania i zmiana zapisów na koncie klienta

- aktualizacja
- analiza statystyk
- ....

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tagi   logistyka systemów informatycznych   wykład   zarządzanie