Logistyka systemów informatycznych

Procesy w sprzedaży i dystrybucji

Aplikacja użytkowa: SAP/R3

 1. działania przedsprzedażne
  relacje z klientami, reklama pocztowa, telefony, zapytania ofertowe, listy - etap finansowy
 2. przetwarzanie zlecenia
  informacje o klientach materiłach, obsługa wysyłki, zleceni musi zostać wpraowadzone do systemu
 3. nabycie
  sprawdzenie dostępności - jeżeli mamy to ok jeżeli nie to pozyskujemy z wewnątrz lub z zewnątrz przedsiębiorstwa
 4. wysyłka
  wspomaga tworzenie dostaw wychodzących przez tworzenie zleceń przeniesienia, pakowanie, planowanie, monitorowanie transz, księgowanie, wydanie materiału - jako sprzedaż
 5. fakturowanie
  tworzenie faktur, faktur korygujących, stronowanie faktur, automatyzacja przekazywania faktur
 6. płatność
  rachunkowość finansowa, moduł płatność - etap finansowy

Tworzenie zlecenia:
- dokument sprzedaży do obszaru zbytu (dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dziedzina)
- może wystąpić jedna oferta do kilku zleceń
- oferty można łączyć jeżeli są przeznaczone do tego samego nabywcy
- w linii harmonogramu nie występują rzeczy typu usługi czy licencje

Dostawa wychodząca
- 1 dostawa na podstawie kilku zleceń (jedna ciężarówka)
- na podstawie zlecenia kilka dostaw (wiele punktów na mieście)

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tagi   logistyka systemów informatycznych   wykład   zarządzanie