Reengineering

Weryfikacja rozwiązań

Wdrożenie

Wznowienie procedury BPR

Tok postępowania w metodzie reengineeringu:

  1. określenie wymagań klientów
  2. ocena stanu istniejącego
  3. analiza i modyfikacja stanu istniejącego
  4. benchmarking procesu (znajdowanie wzorcowego procesu w innych firmach)
  5. projektowanie nowego procesu
  6. wdrożenie udoskonalonego procesu

1 2 3 [4]

Tagi   reengineering   techniki zarządzania   zarządzanie