Reengineering

Etapy reengineeringu (BPR)

Sformułowanie problemu i oczekiwań klientów

Identyfikacja procesów -procesów, które mają być zmienione

Diagnozowanie i ocena procesów

Opracowanie projektów nowych procesów

1 2 [3] 4

Tagi   reengineering   techniki zarządzania   zarządzanie