Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Zarządzanie przez ryzyko

Techniki zarządzania

Wszelkie działania obniżające ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstwa m.in. zapobieganie.

Zarządzanie przez ryzyko jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na wybór w odpowiednim czasie czynności zapobiegawczych, bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki.

Proces zarządzania przez ryzyko:

  1. pojawienie się ryzyka
  2. rozpoznanie rodzaju ryzyka
  3. ocena ryzyka
  4. kreowanie rozwiązania, czyli manipulacja ryzykiem poprzez unikanie ryzyka, prewencję, kompensację itp.
  5. wybór metody
  6. wprowadzenie danej metody w życie
  7. kontrola wyników
  8. ocena uzyskanych efektów
ćwiczenia z zarządzania w praktyce

Korzyści z zarządzania przez ryzyko

Zagrożenia w zarządzaniu przez ryzyko

Tagi   organizacja i zarządzanie   ryzyko   techniki zarządzania   zarządzanie   zarządzanie przez ryzyko