Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Zarządzanie przez partycypację

Techniki zarządzania

Udział pracowników w procesie zarządzania - częściowe dopuszczenie ich do władzy.

Zarządzanie przez partycypację oznacza udział pracowników w zarządzaniu, możliwość wywierania przez nich wpływu, dopuszczenie do władzy. Ze strony kierownika oznacza to dopuszczenie pracowników do współdecydowania. Proces partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem może się wyrażać w różnej formie.

Uczestnictwo to może polegać w szczególności na:

aplauz

Zalety zarządzania przez partycypację

Wady zarządzania przez partycypację

Tagi   organizacja i zarządzanie   techniki zarządzania   zarządzanie   zarządzanie przez partycypację