Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 10

Zarządzanie przez cele

Techniki zarządzania

Zakres obowiązków - celi pracowników wyznaczany jest wspólnie przez managerów wyższego i niższego stopnia.

zarządzanie przez cele, nasza cela

W tej metodzie kierownicy wyższych szczebli wraz z kierownikami niższych szczebli wspólnie ustalają cele, które podwładni muszą wykonać. Zarządzanie przez cele jest narzędziem motywacji oraz dynamizacji i integracji wspólnych wysiłków przełożonych i podwładnych na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Wymaga to od kierowników aktywnej postawy wobec rozwoju przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu oraz poważnego stosunku do swoich obowiązków w tym zakresie.

Najważniejszym walorem zarządzania przez cele jest możliwość zastąpienia zarządzania autokratycznego zarządzaniem na własne cele i samokontrolę.

Zalety zarządzania przez cele

Wady zarządzania przez cele

Tagi   organizacja i zarządzanie   techniki zarządzania   zarządzanie   zarządzanie przez cele