Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 1

Systemy obliczeniowe sztucznej inteligencji

algorytmy genetyczne

v.2

Są to techniki przeszukiwania i optymalizacji oparte na ewolucji. Podczas rozwiązywania problemu nie gwarantują znalezienia optimum globalnego (max i min), ale zapewniają znalezienie rozwiązania wystarczająco dobrego w akceptowalnym czasie. Są stosowane np. w grach komputerowych. Idea algorytmu genetycznego opiera się na mechanizmie doboru naturalnego i dziedziczności, wykorzystując ewolucyjną zasadę przeżycia najlepiej przystosowanych jednostek w połączeniu z zrandomizowaną wymianą informacji. Mimo, iż algorytmy genetyczne stanowią zwykle kompromis pomiędzy przeszukiwaniem całej dziedziny rozwiązań dopuszczalnych a optymalizacją lokalną, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem prowadzą do poszukiwania optimum globalnego. Posiadają opinię narzędzia uniwersalnego, cechującego się dużą elastycznością, skutecznością i wysoką odpornością na zakłócenia w danych wejściowych poprzez wykorzystanie czynnika losowego w samym już algorytmie.

Systemy rozmyte

v.2

Bazują one na zestawieniach modelujących ludzki sposób myślenia, które mogą być interpretowane przez komputery jak i przez ekspertów. W najprostszym ujęciu w logice rozmytej, zamiast dwóch wartości logicznych, którym w potocznym rozumieniu odpowiada prawda i fałsz, dopuszcza się istnienie nieskończenie wielu wartości, przyjmując że każda liczba rzeczywista z przedziału od 0 do 1 może być taką wartością. Definiuje się również w logice rozmytej odpowiedniki klasycznych operatorów logicznych. Na bazie tej logiki można budować odpowiednio rozmytą teorię zbiorów, relacji itd. Logika rozmyta okazała się bardzo przydatna w zastosowaniach inżynierskich, czyli tam, gdzie klasyczna logika klasyfikująca jedynie według kryterium prawda/fałsz nie potrafi skutecznie poradzić sobie z wieloma niejednoznacznościami i sprzecznościami. Znajduje wiele zastosowań, między innymi w elektronicznych systemach sterowania (maszynami, pojazdami i automatami), zadaniach eksploracji danych czy też w budowie systemów ekspertowych. Metody logiki rozmytej wraz z algorytmami ewolucyjnymi i sieciami neuronowymi stanowią nowoczesne narzędzia do budowy inteligentnych (nie mylić ze świadomymi) systemów mających zdolności uogólniania wiedzy.

1 2 [3]

Tagi   algorytmy ewolucyjne   algorytmy genetyczne   systemy ekspertowe   systemy rozmyte   sztuczna inteligencja   sztuczne sieci neuronowe