Pytania na egzamin magisterski - Informatyka Gospodarcza - pytanie 1

Systemy obliczeniowe sztucznej inteligencji

algorytmy genetyczne (ewolucyjne)

techniki przeszukiwania zbioru potencjalnych rozwiązań oraz optymalizacji (min lub max) w oparciu o zasady ewolucji w sensie Darwinowskim (mechanizm doboru naturalnego i dziedziczności). AG to heurystyki - nie gwarantują rozwiązania optymalnego. Idea AG wykorzystując ewolucyjną zasadę przeżycia najlepiej przystosowanych jednostek w połączeniu z losową wymianą informacji. AG są narzędziem uniwersalnym i odpornym na zakłócenia ponieważ nie opierają się w swojej budowie o strukturę danego problemu a przetwarzają jedynie funkcję celu.

Systemy ekspertowe

aplikacje zaprojektowane do wykonywania złożonych zadań o podłożu intelektualnym. Systemy takie powinny wykonywać zadania tak jak człowiek będący ekspertem w danej dziedzinie. Powinny więc stanowić narzędzie wspomagające decyzje ekspertów, podpowiadając im ewentualne rozwiązania.

Obszary zastosowań SI w zarządzaniu

1 [2] 3

Tagi   algorytmy ewolucyjne   algorytmy genetyczne   systemy ekspertowe   systemy rozmyte   sztuczna inteligencja   sztuczne sieci neuronowe