Makroekonomia

Ilościowa teoria pieniądza (Fisher)

Odpowiadają temu trzy części popytu na pieniądz:

Transakcyjny popyt na pieniądz zależy bezpośrednio od nominalnego dochodu narodowego.

LTR=f(P,Y)

Analizując popyt spekulacyjny trzeba wziąć pod uwagę stopę procentową jako koszt przechowywania pieniędzy. Keynes wykazał odwrotną zależność między stopą procentową a popytem spekulacyjnym. Jeżeli na przykład ktoś posiada obligacje, która przynosi mu roczny dochód w wysokości 5 zł to na konkurencyjnym rynku finansowym cena takiej obligacji wyniesie:

przy stopie procentowej 5% - 100zł (tyle trzeba zainwestować aby zyskać 5 zł po roku)
przy stopie procentowej 10% - 50zł
przy stopie procentowej 2% - 250zł

L = LTR+LS
L=f(P*Y,r)

LS - popyt spekulacyjny
LTR - popyt transakcyjny z uwzględnieniem popytu przezornościowego

W ujęciu nominalnym popyt na pieniądz zależy od dochodu narodowego (proporcjonalnie) i od stopy procentowej (odwrotnie proporcjonalnie).

1 [2]

Tagi   fisher   keynes   makroekonomia   pieniądz   popyt