Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Systemy informacyjne bankowości

Charakterystyka ogólna - Banki ­ instytucje finansowe o ściśle usługowym charakterze (obok firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych itp.).

Stanowią kategorię podmiotów gospodarczych, dla których informacja nabiera szczególnego znaczenia. Spośród innych użytkowników zasobów informatyki banki wyróżniają się bardzo precyzyjnymi regułami funkcjonowania, wyznaczanymi przez ich systemy informacyjne.

Bank zinformatyzowany

Komputerowa obsługa produktów bankowych może być w praktyce realizowana za pomocą systemów należących do jednej z trzech grup. Są to:

systemy autonomiczne
produktowe - opracowywane do obsługi działań związanych z konkretnym produktem bankowym
systemy kompleksowe
oddziałowe - umożliwiające obsługę różnorodnych produktów bankowych, ewidencję i księgowanie realizowanych transakcji
systemy zintegrowane
ogólnobankowe - systemy, które obok kompleksowego objęcia ewidencją różnych produktów bankowych realizują złożone funkcje związane z obsługą rozliczeń własnych oddziałów banku i sprawozdawczości, a ponadto umożliwiają podstawowe działania w zakresie analizy i okresowego monitorowania działalności banku.

Charakterystyka podstawowych modułów systemu bankowego

Moduł Rachunki bankowe
pozwala realizować różnorodne operacje bankowe związane z określonymi typami rachunków (otwarcie rachunku, wpłatę, wypłatę, przelew) oraz przeglądać bieżące salda, naliczone odsetki, zrealizowanych uprzednio operacji itp.
Moduł Lokaty i depozyty
umożliwia ewidencję powierzonych bankowi środków, kontrolę terminu ich odblokowania, wypłacanie odsetek należnych klientowi, rozwiązywanie lokat.
Moduł Kredyty
pozwala ewidencjonować umowy kredytowe przyjęte do realizacji, kontrolować spłaty kolejnych rat i odsetek
Moduł Kasa i skarbiec
obejmuje rejestrację czynności kasowych (wpływu i wydawania gotówki), ich zmianowe lub dzienne bilansowanie (raporty kasowe), zasilanie kasy ze skarbca i odprowadzanie do niego nadwyżek.
Moduł Księgowość
rejestruje wszystkie operacje na odpowiednich kontach (do systemu musi być wcześniej wpisany obowiązujący w banku plan kont), tworzy i sporządza wydruki bilansu dziennego i miesięcznego w przekroju wszystkich kont syntetycznych oraz przygotowuje wyciągi dla klientów potwierdzające wykonanie operacji. W tym module dokonywane są także operacje naliczania i księgowania odsetek oraz różnego rodzaju przeksięgowania.

1 2 [3]

Tagi   banki   bankowość   charakterystyka podstawowych modułów systemu bankowego   informatyczne systemy zarządzania   klasy systemów bankowych   kondycja finansowa banku   moduły bankowe   oprogramowanie systemów   system informatyczny   systemy informacyjne bankowości   wyklad isz   zasięg banków