Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Systemy informacyjne bankowości

Charakterystyka ogólna - Banki ­ instytucje finansowe o ściśle usługowym charakterze (obok firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych itp.).

Stanowią kategorię podmiotów gospodarczych, dla których informacja nabiera szczególnego znaczenia. Spośród innych użytkowników zasobów informatyki banki wyróżniają się bardzo precyzyjnymi regułami funkcjonowania, wyznaczanymi przez ich systemy informacyjne.

Przedmiotem komputeryzacji w bankach mogą być:

Operacje bankowe to różne czynności bankowe związane ze środkami pieniężnymi, Mogą one przyjmować charakter pasywny lub aktywny. Do operacji bankowych dopuszczalnych z punktu widzenia polskiego prawa bankowego należą:

Podział SIZ wg klasy systemu

Funkcje ewidencyjno-księgoweFunkcje kontrolno-sprawozdawczeFunkcje analityczne i monitorujące
Systemy autonomiczne (produktowe)proste lub rozbudowanebrakbrak
Systemy kompleksowe (oddziałowe)rozbudowanesparametryzowane prostebrak
Systemy zintegrowane (ogólnobankowe)rozbudowanesparametryzowane złożonedefiniowalne proste

1 [2] 3

Tagi   banki   bankowość   charakterystyka podstawowych modułów systemu bankowego   informatyczne systemy zarządzania   klasy systemów bankowych   kondycja finansowa banku   moduły bankowe   oprogramowanie systemów   system informatyczny   systemy informacyjne bankowości   wyklad isz   zasięg banków