Pytania na egzamin magisterski - wszystkie specjalności - pytanie 22

Sposoby i skutki finansowania deficytu budżetowego.

Sposoby finansowania deficytu budżetowego

Deficyt budżetowy może oddziaływać na gospodarkę różnymi kanałami powodując określone zmiany zarówno wielkości realnych, jak i w sferze regulacji gospodarki. Z reguły przyjmuje się, że wpływ deficytu na gospodarkę może zależeć od sposobu jego finansowania.

deficyt budżetowy - wykres

Nadwyżki wydatków budżetu państwa nad jego wpływami (inaczej potrzeby pożyczkowe sektora publicznego) może być finansowana przy użyciu kilku różnych instrumentów:

1. Ulokowanie całości wyemitowanych przez Skarb Państwa obligacji w banku centralnym.

Jest to nic innego jak emisja pieniądza. W pierwszym etapie, w tym samym stopniu rośnie zarówno podaż pieniądza Mo (czyli baza monetarna) jak i szerzej rozumiana podaż pieniądza. Po czym następuje wtórna ekspansja depozytów (pieniądza wkładowego) z racji rezerw banków komercyjnych.

1 2 [3] 4

Tagi   budżet państwa   deficyt budżetowy   ekonomia