Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Przykłady zastosowań informatycznych systemów zarządzania.

Opisane niżej zastosowania dotyczyć będą małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Systemy takie z reguły cechuje:

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   zarządzanie   zastosowanie