Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Trendy w technologii telekomunikacyjnej

Technologia telekomunikacyjna ulega przeobrażeniom poprzez przejście od technologii sieci analogowych do sieci cyfrowych.

Telekomunikacja zależała uprzednio od zorientowanej na przesył głosu transmisji analogowej, projektowanej do przesyłania sygnału elektrycznego o zmiennej częstotliwości, generowanego przez głos ludzki. Obecnie technologia telekomunikacyjna przestawiła się na cyfrowe sieci transmisyjne, które przesyłają informację w formie dyskretnych impulsów, podobnie jak komputery, a nie w postaci fal. Systemy transmisji cyfrowej (sieci cyfrowe) zapewniają:

Technologia cyfrowa, znana jako ISDN (Integrated Services Digital Network - sieć cyfrowa z integracją usług), która jest obecnie wdrażana - umożliwia przesył przez sieć telekomunikacyjną wielu typów danych komunikacyjnych (dane, głos, video po tych samych obwodach.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   technologia   telekomunikacja   trend   trendy w technologii telekomunikacyjnej   zarządzanie