Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Systemy informacyjne bankowości

Charakterystyka ogólna - Banki ­ instytucje finansowe o ściśle usługowym charakterze (obok firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych itp.).

Stanowią kategorię podmiotów gospodarczych, dla których informacja nabiera szczególnego znaczenia. Spośród innych użytkowników zasobów informatyki banki wyróżniają się bardzo precyzyjnymi regułami funkcjonowania, wyznaczanymi przez ich systemy informacyjne.

Polski system bankowy ­ charakter dwuszczeblowy, zainicjowany ustawą o prawie bankowym z 1989 r:

Bank Centralny
odpowiedzialny za politykę pieniężną kraju i emisję pieniądza
banki komercyjne
handlowe, będące samodzielnymi instytucjami finansowymi. Obecnie na rynku polskim działa ponad 70 banków komercyjnych, mających ponad 2000 placówek, oraz około 1800 banków spółdzielczych, z prawie 2000 placówek.

Modele informacyjne poszczególnych banków zależą od wielu parametrów. Najważniejsze z nich są:

  1. Zasięg terytorialny działania ­ banki o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym
  2. Liczba i wielkość placówek (miejsc realizacji operacji bankowych) - banki jednooddziałowe, wielooddziałowe (obecnie najbardziej rozbudowaną strukturę ma bank PKO BP, posiadający ponad 1000 placówek)
  3. Złożoność struktury organizacyjnej (liczba poziomów) ­ banki jedno -, dwu-i więcej poziomowe - centrala, oddział(y), filie (kasy zewnętrzne, ekspozytury, agencje)
  4. Obsługiwany segment rynku - banki wyspecjalizowane i banki uniwersalne
  5. Ilościowa i asortymentowa skala działania, mierzona liczbą klientów, liczbą otwartych rachunków, liczbą i rodzajem udzielonych kredytów, średnią liczbą realizowanych transakcji, dynamiką przyrostu świadczonych usług itp
  6. Zakres świadczonych usług - typów oferowanych produktów bankowych
  7. Kondycja finansowa banku

[1] 2 3

Tagi   banki   bankowość   charakterystyka podstawowych modułów systemu bankowego   informatyczne systemy zarządzania   klasy systemów bankowych   kondycja finansowa banku   moduły bankowe   oprogramowanie systemów   system informatyczny   systemy informacyjne bankowości   wyklad isz   zasięg banków