Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Składniki informatycznego systemu zarządzania

Na system informatyczny składają się następujące elementy: hardware, baza danych, telekomunikacja, ludzie

Hardware

hardware jest to sprzęt techniczny, dzięki któremu informacje są nadawane, odbierane, przetwarzane i przesyłane. Software po polsku oprogramowanie. Jest to zbiór programów i instrukcji napisanych w specjalnym języku, który jest zrozumiały dla komputera.

Baza danych

Baza danych jest to taka organizacja zintegrowanych zbiorów danych z pewnej dziedziny informacji, która pozwala na zaspokojenie potrzeb jednego lub wielu użytkowników bez uprzedniego sortowania w różne pożądane struktury potrzebne do przetwarzania lub bezpośredniego udzielania informacji.

Telekomunikacja

Telekomunikacja jest to organizacja, sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę dwu lub wielu komputerów, a w pewnych sytuacjach pozwalająca na pracę jednego komputera z terminalami czyli końcówkami

Ludzie

Czynnik ludzki jest to najważniejszy element całego systemu. Personel informatycznych systemów składa się z ludzi, którzy: zarządzają, projektują, programują, eksploatują, konserwują system.

Organizacja sprawia, że poszczególne elementy systemu stanowią całość. Organizacja zawiera w sobie: strategie rozwoju, politykę, reguły i zasady postępowania.

elementy składowe ISZ

Tagi   bazy danych   hardware   informatyczne systemy zarządzania   ludzie   telekomunikacja