Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Podstawowe elementy sieci komputerowej

Terminale, przetworniki telekomunikacyjne, kanały telekomunikacyjne i nośniki, komputery, oprogramowanie.

Terminale
Urządzenia wejścia - wyjścia, które wykorzystują sieć telekomunikacyjną do wysyłania lub odbierania danych. Terminalami mogą być np. takie urządzenia jak monitory ekranowe, mikrokomputery, telefony, urządzenia biurowe, terminale transakcyjne.
Przetworniki telekomunikacyjne
Urządzenia wspomagające przesył danych i ich odbiór pomiędzy terminalami a komputerami. Urządzenia te: modemy, multipleksery, procesory czołowe wykonują różnorodne funkcje sterujące i wspomagające w sieci telekomunikacyjnej. Przykładowo, przetwarzają dane z postaci cyfrowej na analogową i odwrotnie, kodują i dekodują dane, sterują przepływem potoków danych pomiędzy komputerami i terminalami.
Kanały telekomunikacyjne i nośniki
Kanały telekomunikacyjne łączą między sobą różne elementy sieci telekomunikacyjnej. Są one kombinacją różnych nośników takich jak przewody miedziane, kable koncentryczne, przewody światłowodowe; systemy mikrofalowe czy satelity komunikacyjne.
Komputery
Sieć telekomunikacyjna łączy między sobą komputery różnego typu, które wykonują przypisane im zadania związane z przetwarzaniem informacji. Przykładowo w dużych sieciach komputery mainframe mogą pełnić rolę komputerów macierzystych (głównych), a minikomputery pełnić rolę sieciowych procesorów czołowych. W małych sieciach jako serwery sieciowe służyć mogą mikrokomputery, które działają również jako stacje robocze.
Oprogramowanie sterujące
Telekomunikacyjne oprogramowanie sterujące składa się z programów, które sterują pracą i zarządzają funkcjami sieci telekomunikacyjnej . Przykładowo są to programy zarządzające i nadzorujące telekomunikację w komputerach mainframe, sieciowe systemy operacyjne dla serwerów sieciowych oraz programy komunikacyjne dla mikrokomputerów.

Tagi   elementy sieci   informatyczne systemy zarządzania   oprogramowanie   podstawowe elementy sieci   przetworniki   sieć   terminale   zarządzanie