Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Cele i decyzje a informacja

Potrzeby informacyjne menedżera determinowane są przez decyzje, które muszą być podjęte, a te z kolei determinowane są przez cele.

Tworzenie systemu bez określenia celów i decyzji, którym ma on służyć zazwyczaj doprowadza do sytuacji, że system nie będzie spełniał oczekiwań użytkownika.

Poziomy podejmowania decyzji

Podejmowane decyzje mogą być zakwalifikowane do jednego z następujących poziomów:

Decyzje strategiczne podejmowane są przez najwyższą instancję zarządzającą, decyzje taktyczne przez instancję średnią, a operacyjne przez niską instancję zarządzającą.

Decyzje strategiczne są zorientowane w przyszłość i zawierają dużą dozę niepewności. Podejmowanie decyzji strategicznych obejmuje ustanowienie celów dla organizacji oraz planowanie długoterminowe dla osiągnięcia tych celów.

Podejmowanie decyzji taktycznych dotyczy wprowadzania w życie decyzji strategicznych i obejmuje alokację środków w celu osiągnięcia celów organizacji.

Decyzje operacyjne dotyczą realizacji poszczególnych zadań i oceny, czy są one wykonywane skutecznie i efektywnie. Decyzje te podejmowane są gównie przez niższy szczebel kierowniczy.

Tagi   decyzje   informatyczne systemy zarządzania   isz