Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Oprogramowanie systemowe i użytkowe

Oprogramowanie systemowe kontroluje pracę oprzyrządowania komputerowego, tak by wszystkie jego elementy mogły swobodnie współpracować z zainstalowanymi aplikacjami.

Z kolei programy użytkowe (tzw. aplikacje) realizują konkretne, wyznaczone przez użytkownika zadania użytkowe.

System operacyjny. Jest to zbiór programów, który umożliwia użytkownikowi pracę na urządzeniu fizycznym. Podstawowe funkcje systemu operacyjnego to:

Istnieje wiele różnych systemów operacyjnych. Przykładem systemu operacyjnego najczęściej stosowanego w komputerach PC jest system DOS (ang. Disk Operating System). Inne systemy operacyjne to Unix, OS/2, Macintosh System 7, Windows 98, Windows NT, VM lub MVS.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   oprogramowanie   oprogramowanie systemowe i użytkowe   zarządzanie