Informatyczne Systemy Zarządzania, ISZ

Managerskie spojrzenie na telekomunikację

Telekomunikacja polega na przesyle informacji w jakiejkolwiek formie (np. głos, liczby, tekst, obrazy) z jednego miejsca do innego za pomocą mediów elektronicznych.

Transmisja (przesył) danych jest bardziej szczegółowym określeniem, które opisuje przesył danych poprzez łącza telekomunikacyjne pomiędzy jednym lub wieloma systemami komputerowymi a różnorodnymi terminalami wejścia-wyjścia.

Sieć komunikacyjna jest to dowolny układ, w którym nadawca wysyła wiadomość do odbiorcy poprzez kanał transmisyjny zawierający pewien rodzaj nośnika.

Tagi   informatyczne systemy zarządzania   managerskie spojrzenie na telekomunikację   zarządzanie